Chính sách bảo hành

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:
Tháng 1 Tháng 2 – 12

1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng…). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch)

 

Gửi máy bảo hành theo quy định của hãng.

Hoặc: hoàn lại tiền với mức giá trên hoá đơn sau trừ các chi phí so với tháng thứ 1 (80%).

VD: tháng thứ 2 hoàn lại với giá 75% giá trên hoá đơn sau trừ các chi phí, tháng thứ 3 là 70%…

 

Sản phẩm không lỗi: Nhận lại sau khi trừ chi phí.
Sản phẩm lỗi do người sử dụng:
 • Không đủ điều kiện bảo hành theo qui định của hãng.
 • Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.

=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả. hỗ trợ chuyển bảo hành, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

Điều kiện đổi trả:

 • Còn đầy đủ hộp sản phẩm (mất hộp thu phí).
 • Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo qui định).
 • Quà khuyến mãi: thu phí theo giá hoàn lại  công bố khi bán sản phẩm. Nếu không công bố giá trị khuyến mãi thì sẽ thu phí  giá trị cho mỗi món quà khuyến mãi .

Lưu ý: đối với sản phẩm mua trả góp:

 • Trong 14 ngày đầu tiên: huỷ hợp đồng, không chịu phí.
 • Sau 14 ngày: quý khách phải thanh lý hợp đồng và chịu phí theo từng công ty trả góp

– ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN CHỈ BÁN ONLINE:

 

Lưu ý: Không áp dụng chính sách đổi trả.

– Quy trình bảo hành:

Trong quá trình sử dụng nếu sản phẩm bị lỗi, quý khách vui lòng mang sản phẩm lỗi đến cửa hàng  gần nhất để được hỗ trợ.

Quý khách có 2 lựa chọn:

 •  Lựa chọn 1: Khách hàng có thể đổi ngay sản phẩm có tại cửa hàng với điều kiện là sản phẩm được đổi phải cùng nhóm hàng với sản phẩm lỗi và bù chênh lệch ( nếu có).
 • Lựa chọn 2:  cửa hàng sẽ tiếp nhận và trong 7-10 ngày làm việc sẽ chuyển hàng cần đổi về cửa hàng để đổi cho quý khách.

II. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÃ QUA SỬ DỤNG:

Lỗi do nhà sản xuất Sản phẩm không lỗi
Tháng 1
 • Đổi sản phẩm tương đương (cùng model, cùng dung lượng, cùng thời gian bảo hành, …) sau trừ các chi phí .
Không đổi trả
Tháng 2 – 12
Gửi máy bảo hành theo đúng qui định của hãng
Sản phẩm lỗi do người sử dụng:
 • Không đủ điều kiện bảo hành theo qui định của hãng.

=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả. hỗ trợ chuyển bảo hành tính phí.